300 TL & Üzeri Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz!
300 TL & Üzeri Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz!
Menü
Kapat
Hesabım
Şifremi Unuttum
Sepetim

Satış Sözleşmesi

ÖN BİLGİLENDİRME
 

SATICI :    Pintaş Kozmetik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Osmangazi Mah. Mehmet Deniz Kopuz Cad. No.25 
Esenyurt – İSTANBUL

MERSİS No: 0730031763700018
Vergi Dairesi : Esenyurt
Vergi No : 7300317637
Telefon : 0 850 441 1 490
E-posta : yardim@pastelshop.com

Ön Bilgilendirme Formunda bundan böyle “Satıcı olarak anılacaktır.

 

ALICI                         :

Ad-Soyad/Unvan    :

Kimlik/Vergi No.     :

Adres                         :

                                               SİSTEMDEKİ BİLGİLERE GÖRE OTOMATİK DOLDURULACAK

Telefon                      :

E-mail                        :

 

Ön Bilgilendirme Formunda bundan böyle “Alıcı olarak anılacaktır.

İşlemin tarafları, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

Madde 2 – ÖN BİLGİLENDİRME FORMUNUN KONUSU :

Bu Ön Bilgilendirme Formunun konusu, Alıcı'nın, Pintaş Kozmetik San.Tic. A.ş ait pastelshop.com adlı internet sitesinden elektronik ortamda sipariş vermek istediği, aşağıda üçüncü maddede adedi, nitelikleri ve fiyatı belirtilen ürünlerin satış ve teslimi şartları ile ilgili olarak Alıcının Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca bilgilendirilmesidir.

Madde 3 – ÜRÜN(LER) :

Alıcı tarafından satın alınmak istenen ürünlerin temel nitelikleri, cinsi, birim fiyatı, adedi, KDV dâhil satış fiyatı, kargo şirketi, kargo bedeli ve ödeme şekli aşağıda belirtilmektedir:

Ürün

Birim Fiyatı

Adet

KDV Dâhil Fiyatı

 

 

 

 

Kargo bedeli:

Kargo şirketi:

Ödeme Şekli:

Madde 4 – ÖDEME ŞEKLİ :

Verilen siparişe ilişkin ödeme  pastelshop.com üzerinden kredi kartı, banka kartı, havale/EFT yöntemlerinden biri ile yapılacaktır. Alıcı, ödemeye onay verdikten sonra seçtiği ödeme koşullarına itiraz edemez veya Satıcıdan değişiklik talep edemez.

Madde 5 –TESLİMAT :

5.1 Siparişe konu ürün, Alıcı’nın siparişi oluştururken girdiği aşağıdaki adrese, siparişi verirken seçtiği kargo şirketi aracılığıyla sözleşmenin kurulmasından itibaren en geç otuz 30 (otuz) gün içinde teslim edilir. Alıcı, ürün faturasının bildirdiği e-mail adresine gönderilmesini kabul etmiştir.

Teslimat Adresi                             :

Teslim Edilecek Kişi                     :

Fatura Adresi                                  :

5.2 Sipariş esnasında yahut bu ön bilgilendirme formunda aksi açıkça belirtilmiş olmadıkça kargo ile teslim masrafları, ürün bedeline dâhil olmayıp, Alıcı tarafından karşılanacaktır. Teslimata ilişkin kargo bedeli, ürün bedeline ayrıca eklenmek suretiyle peşinen Alıcıdan tahsil edilir. Sözleşme konusu ürünün teslim edilebilmesi için, ürün ve kargo bedelinin Alıcı'nın tercih ettiği ödeme şekli ile peşinen ödenmiş olması gerekir. Herhangi bir nedenle, ürün veya kargo bedeli ödenmez yahut ödeme banka tarafından engellenir ya da iptâl edilir ise, Satıcı, ürünü teslim etme yükümlülüğünden kurtulur.

5.3 Teslimat anında Alıcı'nın veya teslimatın yapılmasını istediği kişinin adresinde bulunmaması durumunda, ürünün Alıcı’ya teslim edilememesi veya geç teslim edilmesinden doğan her türlü zarar ile ürünün kargoda bekletilmiş olması yahut Satıcıya iade edilmiş olması nedeniyle doğan her türlü masraf Alıcı’ya aittir. Ürün, Alıcı'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabûl etmemesinden doğan tüm masraflar da Alıcı’ya aittir.

5.4 Alıcı, ürünü teslim aldığı anda, ürün ile ilgili gerekli kontrolleri yapmakla ve üründe kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü kabûl etmemekle ve kargo yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi hâlde Satıcının sorumluluğu doğmaz.  

Madde 6 – CAYMA HAKKI :

6.1 Alıcı, ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olmadıkça ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Alıcı sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış kozmetik ürünlerinde sağlık ve hijyen açısından cayma hakkının kullanılması mümkün değildir.

6.2 Alıcı cayma hakkı bildirimini, pastelshop.com üzerinden, üyelik hesabına giriş yapmak suretiyle Satıcıya yöneltir. Alıcı cayma bildiriminde bulunduktan sonra Satıcı, Alıcı’nın e-posta adresine cayma bildiriminin kendisine ulaştığına dair bir e-posta gönderir. Cayma hakkının kullanıldığı durumlarda ürün, Alıcı tarafından Satıcının anlaşmalı olduğu kargo şirketi aracılığıyla ve masrafları Satıcıya ait olmak üzere Satıcının bildireceği adrese gönderilir. Satıcının anlaşmalı olduğu kargo şirketi, cayma hakkının kullanıldığı ekranda gösterilir.

6.3 Cayma hakkının kullanması durumunda, Alıcı, ürünü, irsaliyenin iadeye ilişkin bölümü doldurulmuş ve imzalanmış olarak cayma bildirimini yaptığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde Satıcıya göndermek zorundadır. Satıcı, benzer formun pastelshop.com üzerinden doldurulmasını da yeterli görebilir. Cayma hakkının kullanılabilme şartları oluşmuşsa Satıcı, Alıcının ürün ve teslimat için ödediği bedeli, Alıcı’nın ürünü satın alırken tercih ettiği ödeme yöntemine uygun olarak cayma bildiriminin kendisine ulaşmasını takip eden 14 (On dört) gün içinde iade eder. Puan, kampanya, promosyon yahut hediye çekinden istifade edilerek indirim sağlanmışsa; cayma hakkı konusu edilen ürünün bedeli, toplam sipariş bedeline oranlanır ve uygulanan indirim, iadeden mahsup edilir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde bedel, Alıcı'nın kredi kartının ait olduğu bankaya iade edilir. Cayma bildiriminde bulunulan ürünün yasal süre içinde Satıcıya gönderilmemesi durumunda Satıcının ürün bedelini iade etmeme hakkı saklıdır.

6.4 Alıcı, ürünün teslimi esnasında derhâl muayene ve kontrol ile yükümlüdür. Bu muayene veya kontrol esnasında üründe gözle görülür ayıp veya eksiklik tespit edildiği takdirde, bu durum derhâl Satıcıya yazılı olarak bildirilir. Ayıba yahut eksikliğe dair bildirim derhal yapılmadığı takdirde, ürün ayıpsız ve eksiksiz şekilde teslim edilmiş sayılır. 

6.5 Cayma hakkının şartlarının oluşmadığı hâllerde iade nedeniyle taşıma masrafları Alıcı’dan tahsil edilir. Satıcı bu alacağını varsa Alıcıya yapacağı iadelerden mahsuba yetkilidir.

6.6 Cayma hakkı kullanılan Ürün orijinal kutusunda ve kutu içeriğinde bulunan tüm yan ürün, belge, aksesuar ve beraberinde verilmiş promosyonlarıyla birlikte eksiksiz olarak Satıcıya teslim edilmelidir.  

 

Madde 7 – GENEL HÜKÜMLER :

7.1 Alıcı, işbu Ön Bilgilendirme Formunda, Satıcının isim, unvan, açık adres, telefon bilgilerini, satışa konu Ürün'ün cinsi, vergiler dâhil satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ile Ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkını okuyup bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda okuyup teyit ettiğini ve sonrasında ürün siparişi verdiğini kabûl, beyan ve taahhüt eder.

7.2 Satıcı, pastelshop.com sitesinde satışa sunduğu ürünler hakkında diğer kullanıcıların yaptığı yorumlardan sorumlu değildir.

7.3 Ürünün teslimi sonrası herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu banka/finansman kurumunun ürün bedelini Satıcıya ödememesi durumunda, ürün en geç 7 (yedi) gün içinde Alıcı tarafından, tüm giderleri Alıcı'ya ait olmak üzere Satıcıya iade edilir. Satıcının ürün bedeli alacağını takip ile diğer tüm akdî ve kanunî hakları ayrıca ve her halükârda saklıdır.

7.4 Siparişin Alıcı tarafından onaylanmadığı ve mesafeli satış sözleşmesinin kurulmadığı hâllerde Satıcı, Ön Bilgilendirme Formunda belirtilen ürün veya hizmetlere ilişkin olarak Alıcı’ya sunduğu bu bilgiler ve taahhütlerle bağlı değildir.

7.5 Alıcı, pastelshop.com üzerinden yaptığı alışveriş ile ilgili her türlü öneri, istek ve şikâyetini yukarıda yazılı telefon veya e-posta adresi üzerinden  Satıcıya iletebilir ve çözüm isteyebilir. Satıcıya kendisine iletilen öneri, istek ve şikâyeti en kısa sürede değerlendirip bu konuda Alıcı’yı bilgilendirecektir.

Madde 8 – İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ :

İşbu Ön Bilgilendirme Formundan ve ona göre kurulacak Mesafeli Satış Sözleşmesi’nden doğacak ihtilâflara bakma ve çözüme bağlama yetkisi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmetin satın alındığı veya Alıcı’nın ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemelerine aittir.

Madde 9 – SON HÜKÜM :  

9 (dokuz) bölümden oluşan bu Ön Bilgilendirme Formu, elektronik ortamda Alıcı tarafından okunarak kabûl edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesinin kurulması aşamasına geçilecektir.

 

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 
 
MADDE 1 – TARAFLAR
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (bundan böyle "sözleşme" olarak anılacaktır) aşağıdaki taraflar arasında akdedilmiştir.

SATICI :    Pintaş Kozmetik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Osmangazi Mah. Mehmet Deniz Kopuz Cad. No.25 
Esenyurt – İSTANBUL

MERSİS No: 0730031763700018
Vergi Dairesi : Esenyurt
Vergi No : 7300317637
Telefon : 0 850 441 1 490
E-posta : yardim@pastelshop.comALICI:

Müşteri olarak pastelshop.com alışveriş sitesine üye olan kişi. 

Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

Madde 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU :

Bu Mesafeli Satış Sözleşmesinin konusu, Alıcı'nın Satıcıya ait pastelshop.com adlı internet sitesinden elektronik ortamda sipariş vermek istediği, aşağıda dördüncü maddede adedi, nitelikleri ve fiyatı belirtilen ürünlerin satış ve teslimi şartları ile ilgili olarak tarafların 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

Madde 3 – SÖZLEŞMENİN TARİHİ :  

3.1 İşbu sözleşme, Alıcı tarafından pastelshop.com üzerinden siparişlerin tamamlanması;  Mesafeli Satış Sözleşmesinin kabûl edildiğine ilişkin kısmın işaretlenerek ödemelerin Alıcı tarafından Satıcıya yapılması ve ödemenin tamamının Satıcı hesaplarına geçmesiyle yürürlüğe girer.  Tarafların yükümlülükleri tam olarak sözleşmenin yerine getirilmesiyle  sona erer.

3.2 Bu sözleşme ve sipariş ile ilgili ön bilgilendirme formu Satıcı tarafından Alıcının daha önce Satıcıya bildirdiği e-posta adresine gönderilir. Alıcı, pastelshop.com hesabı üzerinden satın aldığı ürünlere ilişkin Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Ön Bilgilendirme Formu’na  üç yıl boyunca erişebilir ve dilerse bilgisayarına indirip saklayabilir.  

Madde 4 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN :                                 

4.1 Alıcı tarafından siparişi gerçekleştirilen ürünlerin temel nitelikleri, cinsi, birim fiyatı, adedi, KDV dâhil satış fiyatı, kargo şirketi, kargo bedeli ve ödeme şekli aşağıda gösterilmiştir.

Ürün

Birim Fiyatı

Adet

KDV Dâhil Fiyatı

 

 

 

 

 

Kargo Bedeli:

 

Kargo Şirketi:

 

4.2 Alıcı, siparişini onaylaması aşamasında, ürünü,  ürünün yukarıda yer alan bilgilerini ve sözleşme şartlarını okuyup incelediğini ve bu bilgileri kabûl ederek siparişi onayladığını beyan etmiştir.

Madde 5 – ÖDEME :

 

5.1 Siparişe ilişkin ödeme, pastelshop.com’da siparişin tamamlamasından önce Alıcı’nın ödeme şeklini seçmesi; seçtiği ödeme şekline uygun bilgileri girmesi ve ödemeye de ilgili finans kuruluşunca onay verilmesi ve paranın tamamının Satıcının hesabına geçmesiyle yerine getirilmiş sayılır.

 

5.2 Alıcı, onayladığı ve madde (5.3) ile belirtilen ödeme koşullarına, hataya düştüğü gerekçesiyle yahut başka sebeplerle itiraz edemez veya bunlarda değişiklik talebinde bulunamaz.

5.3 Ödeme Şekli                 : Kredi Kartı

 

5.4 Satıcı, sipariş konusu ürün bedelini Alıcının bankasından tek seferde tahsil eder. Alıcının bankası tarafından Alıcı’ya sağlanan ödeme kolaylıkları yahut taksitlendirmeler, işbu sözleşme ile yapılan satış işleminin taksitli satış olarak kabûl edilmesi sonucunu doğurmaz. Taksitlendirme işlemleri, Alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalanmış bulunan sözleşme hükümlerine tâbidir.

5.5 Satıcı, pastelshop.com üzerinden yapılan alışverişlerde, bankaların kendi müşterileriyle yaptığı kredi kartı sözleşmeleri kapsamında sunmayı taahhüt ettiği kampanyaları veya taksitlendirme imkânlarını yayınlayabilir. Bu durum, Satıcıyı  herhangi bir yükümlülük altına sokmaz ve söz konusu kampanya veya taksitlendirme imkânlarının uygulanacağı hususunda Satıcının taahhütte bulunduğu anlamına gelmez.

5.6 Ödemenin kredi kartı veya banka kartı ile yapılması nedeniyle Satıcı, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümlerinde belirtilen üye işyeri sorumluluğu dışında bir sorumluluk üstlenmez. Kredi kartına yapılan taksitlendirme hususunda Alıcı, banka ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümleriyle bağlıdır. Banka ile Alıcı arasında imzalanmış olan kredi kartı sözleşmesi; bu sözleşmenin mevzuata aykırı olması veya bu sözleşmedeki yükümlülüklerin banka tarafından ihlâl edilmesi nedeniyle Satıcı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.7 Alıcı, taksit uygulamasının bankalarca yapılması nedeniyle, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve Alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabûl ve beyan eder.

5.8 Alıcının, varsa faydalandığı puan, hediye çeki, kampanya ve promosyonlar, sipariş ekranında gösterilmiş ve ürün yahut kargo bedelinden düşülmüştür. Alıcıya para iadesi yapılmak icap ederse,  iadeler fiilen ödenen meblağ üzerinden, uygulanan kampanya ve promosyonlar dikkate alınarak yapılır. 

Madde 6 – TESLİMAT :

6.1 Siparişe konu ürün, Alıcı’nın siparişi oluştururken girdiği aşağıdaki adrese, siparişi verirken seçtiği kargo şirketi aracılığıyla, sözleşmenin kurulmasından itibaren en geç otuz 30 (otuz) gün içinde teslim edilir. Alıcı, ürün faturasının bildirdiği e-mail adresine gönderilmesini kabul etmiştir.

Teslimat Adresi                             :

Teslim Edilecek Kişi                     :

Fatura Adresi                                  :

6.2 Sipariş esnasında, ön bilgilendirme formunda yahut bu sözleşmede aksi açıkça belirtilmiş olmadıkça kargo ile teslim masrafları, ürün bedeline dâhil olmayıp, Alıcı tarafından karşılanacaktır. Teslimata ilişkin kargo bedeli, ürün bedeline ayrıca eklenmek suretiyle peşinen Alıcıdan tahsil edilir. Sözleşme konusu ürünün teslim edilebilmesi için, ürün ve kargo bedelinin Alıcı'nın tercih ettiği ödeme şekli ile peşinen ödenmiş olması gerekir. Herhangi bir nedenle ürün ve kargo bedeli Satıcının hesabına geçmezse,  Satıcı ürünü teslimle yükümlü değildir.

6.3 Teslimat anında Alıcı'nın veya teslimatın yapılmasını istediği kişinin adresinde bulunmaması durumunda, ürünün Alıcı’ya teslim edilememesi veya geç teslim edilmesinden doğan her türlü zarar ile ürünün kargoda bekletilmiş olması yahut Satıcıya iade edilmiş olması nedeniyle doğan her türlü masraf Alıcı’ya aittir. Ürün, Alıcı'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabûl etmemesinden doğan tüm masraflar da Alıcı’ya aittir.

6.4 Satıcı, sözleşme konusu ürünü ambalajlanmış, eksiksiz, ayıpsız ve siparişte belirtilen niteliklere uygun şekilde, garanti belgeleri ve kullanım kılavuzu yahut talimatı ile birlikte Alıcıya teslim eder.

6.5 Alıcı, ürünü teslim aldığı anda, ürün ile ilgili gerekli kontrolleri yapmakla ve üründe kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü kabûl etmemekle ve kargo yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi hâlde Satıcı sorumluluk kabûl etmez.

6.6 Bu sözleşmede aksi düzenlenen haller saklı kalmak kaydıyla, ürünün Alıcı’ya ilk teslimatının ardından, sözleşmeye uygun şekilde yapılacak, ayıp nedeniyle iade işlemlerinde, taşıma masrafı Satıcıya ait olacaktır.

6.7 Satıcı, siparişe konu ürünün tesliminin mümkün olmaması hâlinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu Alıcıya bildirerek Alıcı'ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedârik etmeyi veya para iadesi teklif edebilir. Para iadesi yapılacağı hâllerde, tahsil edilen ürün ve varsa kargo bedeli 14 (on dört) gün içinde Alıcı’nın tercih ettiği ödeme şekline göre ona iade edilir.

Madde 7 – GENEL HÜKÜMLER :

7.1 Satıcı, satışa sunduğu ürünlerin özellikleri ile ilgili bilgiyi, her bir ürünün bulunduğu internet sayfasında "ürünün özellikleri" başlıklı bölümde belirtmiştir. Satıcı, pastelshop.com sitesinde satışa sunduğu ürünler hakkında diğer kullanıcıların yaptığı yorumlardan sorumlu değildir

7.2 Satıcı, pastelshop.com üzerinden sadece nihai kullanıcıya satış yapmayı hedeflemektedir. Bu nedenle Satıcı,  Alıcı’nın pastelshop.com üzerinden aldığı ürünleri tekrar satmayı hedeflediğini tespit ederse, tahsil ettiği paraları iade ederek sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.   

7.3 Alıcı tarafından daha önce bankaya yapılmış olan ödemelerin iadesi hususu, Alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalanan sözleşme hükümlerine tâbidir. Bu hâlde Alıcı Satıcıdan herhangi bir zarar tazmini talebinde bulunamaz.

7.4 Ürünün sözleşmeye uygun şekilde Alıcıya teslim edilmiş olmasına rağmen işlem yapılan kredi kartının ait olduğu banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcıya ödememesi veya geri alması durumunda, Satıcı tüm giderleriyle birlikte ürün bedelinin kendisine ödenmesini talep edebilir.

7.5 Normal teslimat koşulları dışında Yasalarda ve yüksek mahkeme içtihatlarında mücbir sebep kabûl edilen bir veya birden fazla hâl gerçekleşir de 30 (otuz) günlük sürede ürünün teslim edilemeyeceği anlaşılırsa, Satıcı teslimat ile ilgili olarak Alıcıyı e-posta yolu ile bilgilendirir ve teslimat yükümlülüğünden kurtulur.

7.6 Sipariş, gönderime hazır hale gelene kadar Alıcı tarafından iptal edilebilecektir. Gönderim için kargoya teslim edilmiş olan siparişler iptâl edilemez.

Madde 8 – CAYMA HAKKI VEYA AYIPLI MALDAN SORUMLULUK :

8.1 Alıcı ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Ancak bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış kozmetik ürünlerinde sağlık ve hijyen açısından cayma hakkının kullanılması mümkün değildir.

8.2 Alıcı cayma hakkı bildirimini, pastelshop.com üzerinden, üyelik hesabına giriş yapmak suretiyle Satıcıya yöneltir. Alıcı cayma bildiriminde bulunduktan sonra Satıcı, Alıcı’nın e-posta adresine cayma bildiriminin kendisine ulaştığına dair bir e-posta gönderir. Cayma hakkının kullanıldığı durumlarda ürün, Alıcı tarafından Satıcının anlaşmalı olduğu kargo şirketi aracılığıyla ve masrafları Satıcıya ait olmak üzere Satıcının bildireceği adrese gönderilir. Satıcının anlaşmalı olduğu kargo şirketi, cayma hakkının kullanıldığı ekranda gösterilir.

8.3 Cayma hakkının kullanması durumunda, Alıcı, ürünü, irsaliyenin iadeye ilişkin bölümü doldurulmuş ve imzalanmış olarak cayma bildirimini yaptığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde Satıcıya göndermek zorundadır. Satıcı, benzer formun pastelshop.com üzerinden doldurulmasını da yeterli görebilir. Cayma hakkının kullanılabilme şartları oluşmuşsa Satıcı, Alıcının ürün ve teslimat için ödediği bedeli, Alıcı’nın ürünü satın alırken tercih ettiği ödeme yöntemine uygun olarak cayma bildiriminin kendisine ulaşmasını takip eden 14 (On dört) gün içinde iade eder. Siparişte puan, kampanya, promosyon, yahut hediye çekinden istifade edilerek indirim sağlanmışsa; cayma hakkı konusu edilen ürünün bedeli, toplam sipariş bedeline oranlanır ve uygulanan indirim, iadeden mahsup edilir. Bu kampanyalar neticesinde ücretsiz kargo şartları kaybedilmişse, kargo ücreti de iade edilecek tutardan düşülür. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde bedel, Alıcı'nın kredi kartının ait olduğu bankaya iade edilir.

8.4 Cayma hakkı kullanılan ürün orijinal kutusunda ve kutu içeriğinde bulunan tüm yan ürün, belge, aksesuar ve beraberinde verilmiş promosyonlarıyla birlikte eksiksiz olarak Satıcıya teslim edilmelidir. 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

8.5 Alıcı, ürünün teslimi esnasında derhâl muayene ve kontrol ile yükümlüdür. Bu muayene veya kontrol esnasında üründe gözle görülür ayıp veya eksiklik tespit edildiği takdirde, bu durum derhâl Satıcıya yazılı olarak bildirilir. Ayıba yahut eksikliğe dair bildirim derhâl yazılı olarak yapılmadığı takdirde, ürün ayıpsız ve eksiksiz şekilde teslim edilmiş sayılır. Satıcı, ayıp bildirimi almasını müteakip 3 iş günü içinde gerekli incelemeleri yapar ve aynı sürede değerlendirme sonucunu Alıcıya bildirir. Ürünün ayıplı olduğu kabûl edilirse Alıcı, nakliye masrafları Satıcıya ait olmak üzere, onun bildireceği kargo şirketi vasıtasıyla iadeyi gerçekleştirir. Bu hâlde Alıcı, ürünün ayıpsız misliyle değiştirilmesini talep edebileceği gibi ürün için ödediği bedeli kargo bedeliyle birlikte kendisine iadesini talep edebilir.

8.6 Alıcı’nın yaptığı muayenenin ardından, sipariş yazısı veya sevk irsaliyesinde yer alan mal bilgileri ile teslim edilen ürün arasında cins, miktar, model, renk, ve benzeri hususlarda farklılıklar bulunur yahut üründe ayıp, hasar veya kusur tespit edilirse ürün Alıcı tarafından teslim alınmamalıdır. Bu hâlde, kargo görevlisi tarafından tutanak tutulmak suretiyle iade alınan ürün, Satıcıya geri gönderilir. Ayıp gerekçesiyle ürünün teslim alınmaması nedeniyle doğacak nakliye masrafları Satıcıya aittir.

Madde 9 – SÖZLEŞMENİN UYARLANMASI :

Tüketici mevzuatında yapılan herhangi bir değişiklik nedeniyle işbu sözleşmede değişiklik yapılması zorunlu olursa, taraflarca sözleşmenin tadil edilmesine gerek kalmaksızın, hukuka aykırı hale gelen sözleşme hükümleri, ilgili mevzuatta değişiklik yapan hükmün yürürlük tarihinden itibaren ve mevzuatın getirdiği yeniliğe göre uyarlanmış şekilde taraflar arasında hüküm ifade edecektir.

Madde 10 – İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ:

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nden doğacak ihtilâflara bakma ve çözüme bağlama yetkisi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmetin satın alındığı veya Alıcı’nın ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemelerine aittir.

Madde 11 – SON HÜKÜM :  

11 (on bir) bölümden oluşan bu Mesafeli Satış Sözleşmesi, taraflarca okunmuş; içeriği tamamen kabûl edilerek, .../.../...... tarihin de onaylanmıştır.

  • YETKİLİ MAHKEME
  • İşbu Ön Bilgilendirmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
  • SATICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:
  • 28/05/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
  • a) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'nun 68 inci maddesi gereği Değeri iki bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, üç bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise iki bin Türk Lirası ile üç bin Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur.Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz.
  • b) Belirtilen değer üzerinde olan uyuşmazlıklarda Tüketici Mahkemesinde, Tüketici Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde ise Tüketici Mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemelerine başvurunun yapılması gerekmektedir.
  • İşbu önbilgilendirme ticari amaçla yapılmaktadır.
  • Lütfen Dikkat: Kargo tutanağını imzalamadan önce kargo paketinizin taşımadan dolayı hasarlı olup olmadığını lütfen kontrol ediniz. Kargo paketinizde herhangi bir nedenle hasar var ise teslimatla ilgili hiç bir belgeyi imzalamadan kargo yetkilisine tutanak tutulması için kargonuzu iade ediniz. Size tarafımızdan yeni ürünleriniz derhal gönderilecektir. Kargo paketi hasarlı olan ürünlerin teslim alınması durumunda içindeki ürünlerin hasarından veya eksikliğinden pastelshop.com sorumlu değildir.
    • Bu şart ve koşulların tamamı Türk Hukukuna tabidir.
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.